Z textu zveřejněné koaliční dohody ČSSD, ANO a KDU-ČSL - státní dluh

V druhé části programového prohlášení se dočteme:

"2. Racionální státní rozpočet a efektivní výběr daní

Základním principem pro sestavování státního rozpočtu bude podpora hospodářského růstu, zaměstnanosti, rodin s dětmi a fungujícího státu při udržení schodku veřejných financí pod 3 % (podle metodiky ESA 95), a to po celé volební období. "

Téma a problematiku státního dluhu koaliční programové prohlášení kromě těchto zmínek výslovně neuvádí a neoznačuje. Jakoby tento problém neexistoval či nebyl závažný. Vize konsolidace veřejných rozpočtů se snižujícím se schodkem, popř. plány na zákonná opatření k omezení dalšího zadlužování vládami ať už v oblasti velikosti deficitu nebo v otázce poměru státního dluhu k HDP ČR se v záměru a plánech této vlády nenachází.

 

Při čtení mnoha smělých plánů a proklamací podpor, které se v textu nachází, vyvstane nejednomu člověku na mysl otázka, kde na to vše vláda vezme peníze. Část odpovědí nabízí sám text prohlášení roztroušeně v textu. Za všechny například z bodu 1. Hospodářský rozvoj země:

"- Investice veřejného sektoru budeme směřovat především do zateplování budov, retence vody v krajině, dopravní a jiné veřejné infrastruktury a do sociálních a zdravotních služeb reagujících na stárnutí populace. Zdroje na tyto investice budou získány restrukturalizací výdajů veřejných rozpočtů, a to především na úkor provozních výdajů při dodržení nejvýše tříprocentního deficitu veřejných financí. Zároveň stát aktivně použije ke stimulaci ekonomiky státní podniky a akciové společnosti."

Daně koalice nechce v roce 2014 zvyšovat, ale v části věnující se daním nalezneme spoustu plánů a vizí, jak "na to". Vzhledem k mnoha výdajům potřebným pro splnění závazků této vlády daných tímto prohlášením se jeví tento úkol (tedy racionální rozpočet) nesplnitelný, pokud nebude chtít zvyšovat nejen absolutní ale i poměrné zadlužení (k HDP) naší země a vystavovat tak zemi zvyšujícímu se riziku dluhové pasti.

 Jinými slovy, doteď se nedařilo razantněji zmenšovat státní zadlužení a naopak poměrné zadlužení k HDP stále roste. Nyní všechno možné podpoříme, posílíme výdaje a tím tento problém lépe vyřešíme. Půjčíme si, abychom mohli možná v budoucnu splácet dluhy. Zatím ale naopak dluh stále navyšujeme!

Last modified on Thursday, 26 December 2013 11:26
Administrator

Tradiční hodnoty v moderní době

Website: www.modernispolecnost.cz
Login to post comments
back to top