Z programového prohlášení vlády - státní rozpočet

Ministerstvo financí - Vláda se zaměří také na přípravu novely rozpočtových pravidel, tedy zákona, podle kterého se rozpočet sestavuje. Tato novela musí zahrnovat posílení role Ministerstva financí při řízení likvidity prostředků státu, úpravu pravidel pro implementaci prostředků z rozpočtu Evropské unie posílením role poskytovatele a implementaci směrnice o Národních rozpočtových rámcích.

Vláda zpřístupní data ze státní pokladny veřejnosti a připraví informační materiál o státním rozpočtu pro občany.

Last modified on Wednesday, 26 March 2014 09:55
Administrator

Tradiční hodnoty v moderní době

Website: www.modernispolecnost.cz
Login to post comments
back to top