Křesťané a politika - Přežije rodina? - David Loula 1/2

V sobotu 15. června se uskutečnilo v Bruntále druhé setkání Křesťané a politika, tentokrát na téma:  Přežije rodina?.  Hosty setkání byli David Loula a David Floryk. 

Na setkání zazněly známé věci týkající se rodiny a toho, co ji ohrožuje, ale i některé věci k debatě. Jako křesťané podporujeme rodinu a nepodporujeme vše, co se rodinu snaží nahradit popřípadě předefinovat.

David Floryk připomněl, že kromě hlediska politického je zde kulturní a morální podhoubí, které působí a vytváří to, co se stává poté skutečností i na rovině politické a legislativní. Je otázka, jak mnoho může legislativní rámec pomoci formovat ono kulturní a morální podhoubí či naopak ona společenská kvalita zpětně vytvářet legislativu. 

Z hlediska politiky považoval za rozumné například snahy o podporu rodin s dětmi tak, aby investovat do dětí, z hlediska státu mimo jiné do kvalitních daňových poplatníků, nebylo neúnosné břemeno ale něco, co stát podporuje. Českých dětí se nerodí mnoho a víme všichni, jaké problémy jsou s naší důchodovou reformou.

David Loula kromě mnoha jiných myšlenek připomněl situaci týkající se Prague Pride a uvažovaný zákon o adopci dětí homosexuálními páry. Na příkladu dvou pohádkových knih pro děti hned v úvodu naznačil, jaká bitva se odehrává o srdce a myšlení našeho národa. Zatímco v jedné se zvířátka chovají v podstatě tradičně rodinně, dokonce i s určitou svatbou a náznakem sexuální výchovy pro předškolní děti, v druhé si princ vybírá nevěstu a nemůže si vybrat až si nakonec vybere jiného prince, zamiluje se a vezme si ho. Na konkrétním příkladu mystifikace se zažitým tvrzením o 4% homosexuální populace vysvětlil,jak  lze manipulovat se zjištěními a výzkumy. Když se poskládají fakta a kontexty, dojde se k jiným závěrům, než jsou původně nabízeny a předkládány.

Oba dva řečníci se shodli v tom, že rodina přežije, neboť i Písmo říká, že v době příchodu Syna člověka "se budou lidé ženit a vdávat", a potřeba plodit děti i sexuální pud určitou soudržnost lidí v tomto smyslu nějak udrží. David Floryk ale hned v úvodu své řeči zdůraznil, že je otázkou, v jaké kvalitě se rodinný život udrží.

A to je jistě otázkou i pro náš národ a hodnoty našeho národa.

David Loula se dotkl také otázky sobectví a individualismu, které prostoupilo dnešní společnost a položilo i jiný důraz a pohled na rodinu pro mnoho lidí. Upozornil na posun od My k Já. V tomto ohledu připomněl snadnou cestu k zbavení se svých dětí, které člověk ze své vůle zplodil, ale protože se mu to "nehodí", je to jistým způsobem omezující atd., tak dítě nechá zabít.

Kromě dalších myšlenek a také shrnutí, co lze prakticky dělat pro obnovu rodiny, otevřel David Loula v devadesátých letech diskutovanou problematiku antikoncepce, přičemž vyslovil pro mnohé protestanty možná překvapující pohledy. Upozornil na Písma, která mluví o rození dětí a mluvil také o rozdílu mezi muslimy a křesťany ohledně počtu dětí. Mluvil o rozdílu mezi důvěrou v Hospodina, spojení sexuálního a plodného účelu našich těl a oddělení sexuality od tohoto poslání v dnešní době v myšlení mnohých lidí, i  křesťanů.

Tento výčet některých myšlenek není určitě vyčerpávající,  jasné ale bylo, že oba hosté mluvili o tématu s osobním zájmem a touhou vidět náš národ prostoupený prorodinnými hodnotami. V neposlední řadě stojí za zmínku, že přípravný výbor MODES, který toto setkání pořádal, vyslovil poděkování těmto dvěma otcům (David Floryk má pět a David Loula šest dětí) nejen za účast a podíl na tomto setkání, ale také za jejich podíl v rámci jednání VORPu při jednání s ministrem Dobešem o metodické sexuální příručce do škol, která byla následně stažena z webu ministerstva školství, což bylo dobré a ovlivnilo množství nás dalších rodičů, respektive našich dětí.

V průběhu setkání zaznělo z úst člena přípravného výboru MODES Jiřího Krupy také to (předchozí příklad je toho také ilustrací), že někdy zaměřením se na brány, tedy místa vlády, je možné zavřít některá vrata, skrze které se tlačí mnoho zlého a zničujícícho. V branách, v místech vlády, je možné některé zničující vlivy omezit a zastavit. Nestačí jen ošetřovat raněné a bojovat za ně,  je důležité i vyhlížet, kudy nepřítel přichází a zda lze zastavit jeho ničivý průnik i na vládních úrovních. Jako příklad může sloužit otevření nebo zavření možnosti hazardu skrze automaty a videoloterijní přístroje. Dřívějším zavřením těchto dveří skrze zákon by se mohlo  u rostoucího velkého množství rodin předejít ničivému zásahu, někdy končícího až smrtí. Kolik hodin, energie, úsilí a času stojí náprava takto poničených životů? Nestálo by za to část úsilí věnovat modlitbám a podpoře pozitivních změn v branách našich měst i celé země k zavření některých dveří? Popřípadě otevření některých dveří k vlivům pozitivním?

Přípravný výbor MODES

Last modified on Friday, 06 December 2013 15:48
Rate this item
(0 votes)
Administrator

Tradiční hodnoty v moderní době

Website: www.modernispolecnost.cz

Media

Login to post comments
back to top