2014/13 Islámský stát

Moderní společnost považuje za velkou hrozbu vize ovládnutí světa, které jsou zakotveny v islámském učení.

Myslíme si, že organizace bojující za práva muslimů v západní společnosti by měli více energie věnovat právům nemuslimů v muslimských společnostech. „Umírněnost“ některých muslimů maskuje skutečné ovoce nesvobody v islámu. V mnoha plně či převážně muslimských společnostech je mnoho svobod potlačeno. Navíc nemalé množství „umírněné“ části muslimů se mnohde při konfrontaci podřídí, zařadí a nakonec nehraje v odporu proti této ideologii velkou roli. Islámský stát není nehoda, ale je přímým důsledkem a ovocem islámské ideologie.

Republiková rada Moderní společnosti

22. 10. 2014

Last modified on Friday, 10 July 2015 09:36
Administrator

Tradiční hodnoty v moderní době

Website: www.modernispolecnost.cz
Login to post comments
back to top