2015/2 Odebírání dětí státem

Odebírání dětí, tak jak je prováděno v Norsku, nese znaky kriminálního a násilnického jednání posvěceného státem. Stát zde přestává být ochráncem práva, ale sám se stává zlodějem, násilníkem a kriminálníkem.

Budeme bojovat proti takovýmto excesům, které by se chtěly rozlézat i k nám. Rodina byla, je a bude základní jednotkou a děti jsou v tomto smyslu to nejcennější, co rodiče mají. Každý, kdo vstupuje do tohoto vztahu násilným zásahem ve jménu „dobra“ je sám pachatelem zla.

Jediným oprávněným zásahem státu do rodinných vztahů je kriminalita rodičů páchaná na vlastních dětech nebo neplnění zásadních a klíčových rodičovských povinností ohrožujících zdraví a život dítěte (např. v případě tvrdých narkomanů).  Nechť takoví lidé jsou trestáni, ale pokud nemají být za co potrestáni, nikdo jim nemá právo brát děti.

Jsme si vědomi určitého místa kontroverznosti při nalezení hranice mezi trestním jednáním rodičů a týráním dětí na jedné straně a svévolným, krutým a nelegitimním jednáním státu na straně druhé.

Budeme ale nadále prosazovat právo rodičů na výchovu stejně jako na normální lidské hluboké vztahy v rodině. 

Podporujeme sociální práci odborníků, všímavost lékařů, učitelů, sousedů, veřejnosti při odhalování a minimalizaci zneužívání a týrání dětí, jakož i přísné tresty pro pachatele takovéto trestné činnosti, ale tato práce, oprávněně záslužná, potřebná a zodpovědná, se nesmí zvrhnout v bezcitné kradení dětí.

27. 1. 2015

Last modified on Saturday, 14 November 2015 10:49
Administrator

Tradiční hodnoty v moderní době

Website: www.modernispolecnost.cz
Login to post comments
back to top