2016/5 Deklarace proti islamizaci

V zájmu vlastního pudu sebezáchovy a ve starosti o naši zem, náš národ, občany ČR, naše rodiny a děti vyjadřujeme protest všem, kteří nerozpoznali nebezpečí Koránu a islámu.

 

Islám v dnešní době představuje skutečnou hrozbu svobodě všude ve světě. Souhlas mnoha muslimů s radikálními praktikami šaríe, s trestem smrti za odpadlictví od islámu a další nemyslitelné věci jsou opravdu skutečnou hrozbou pro naši budoucnost.

 

Vyzýváme všechny občany naší země, aby se v zájmu naší budoucnosti postavili této ideologii a nepodporovali nikoho, kdo je k jejímu šíření tolerantní a vstřícný.

 

Naše země musí islamizaci Evropy uvidět jako hrozbu a tak k ní také přistoupit. Čím později to uvidí, tím horší budou v budoucnosti následky. Islám prostě není kompatibilní s našimi hodnotami a s jeho rozmachem se šíří volání po zavedení šaríe a další nároky islámské dogmatiky.

 

Naše země se musí zavřít islámu a nepodporovat jeho šíření. Kdo podporuje a šíří islám, ve skutečnosti šíří Korán a Mohamedovi požadavky, včetně šaríe. Zmatek a boj uvnitř islámského vyznání nemůže zahalit skutečnost existence vize dominance islámu a nadřazenosti muslimů nad ostatními lidmi.

 

Toto nemůžeme připustit, nesouhlasíme s tím a varujeme před nástupem islámu v Evropě i v naší zemi.

 

2. 9. 2016

Republiková rada Moderní společnosti

Administrator

Tradiční hodnoty v moderní době

Website: www.modernispolecnost.cz
Login to post comments
back to top