Prorodinná politika

2016/3 Adopce dětí homosexuálními páry

  • 04 August 2016 |
  • Published in Témata

Odmítáme návrhy umožňující adopce dětí homosexuálními páry i návrhy vedoucí tímto směrem. Jsou cestou k předefinování rodiny a jejího základního významu pro společnost. Naši zemi vidíme a prosazujeme jako zemi založenou na spravedlivých a prorodinných zákonech, ne zákonech měnících podstatu rodiny. Prosazujeme podobně jako je to již na Slovensku či Maďarsku, které to již mají, ústavní zakotvení definice manželství jako vztahu muže a ženy. 

Read more...

2015/2 Odebírání dětí státem

  • 31 January 2015 |
  • Published in Témata

Odebírání dětí, tak jak je prováděno v Norsku, nese znaky kriminálního a násilnického jednání posvěceného státem. Stát zde přestává být ochráncem práva, ale sám se stává zlodějem, násilníkem a kriminálníkem.

Read more...

2014/6 Slovensko ústavou chrání rodinu a manželství

  • 11 July 2014 |
  • Published in Témata

2014/7 Slovensko ústavou chrání rodinu a manželství

5. června odhlasoval slovenský parlament velkou většinou vložení věty „manželství je jedinečný svazek muže a ženy“ do ústavy. Je to další členský stát EU, který vnímá ohrožení tradičního modelu rodiny a ochraňuje tak tuto instituci.

Read more...

2013/2 Prohlášení k volbě prezidenta České republiky 2013

  • 06 January 2013 |
  • Published in Témata

Přesto, že si uvědomujeme podcenění negativního vlivu podstaty a převažujícího hodnotového systému Evropské unie prezidentskou kandidátkou Zuzanou Roithovou, podporujeme její kandidaturu.

Ne sice ve víře, že by se mohla prezidentkou stát, ale pro to, abychom se přiklonili na stranu hodnot, které zastává a které jsou pro nás klíčové a podstatné.

Read more...
Subscribe to this RSS feed